Skip to main content
loading
Hero Section Image

在 Microsoft 活動中進一步推動您的目標

無論您是開發人員、IT 專業人員、合作夥伴、教育者或商務專業人員,我們都有專為您的成長而建立的 Microsoft 活動。探索為幫助您擴展專業知識、學習新技能及建立社群而舉辦的特殊活動和學習機會。

Microsoft 365

X

Microsoft 365

已套用篩選條件:

1 至 16,共 243 個結果

將 URL 複製到剪貼簿

Microsoft Security Virtual Training Day: 보안, 규정 준수, ID 기본 사항

日期和時間

12/11/2023 | 09:00 (KST) - 12/12/2023 | 11:15 (KST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft 365 Virtual Training Day: Enable Hybrid Work with Microsoft Teams

日期和時間

11/12/2023 | 09:00 (IST) - 12/12/2023 | 11:10 (IST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft Security Virtual Training Day: セキュリティ、コンプライアンス、ID の基礎

日期和時間

2023/12/11 | 09:30 (JST) - 2023/12/12 | 12:15 (JST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft 365 虛擬培訓日:使用 Microsoft Teams 進行混合辦公

日期和時間

12/11/2023 | 09:30 (CST) - 12/12/2023 | 11:40 (CST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft 365 Virtual Training Day: Fundamentals

日期和時間

12/11/2023 | 10:00 (SST) - 12/12/2023 | 12:00 (SST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

日期和時間

12/11/2023 | 10:00 (ICTT) - 12/12/2023 | 12:15 (ICTT)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

日期和時間

12/11/2023 | 10:00 (EET) - 12/12/2023 | 12:20 (EET)

Event format 數位

Event type 訓練

Circle of Trust - Säkerhet i en digital värld: Teknik, Geopolitik och Juridik

日期和時間

12/11/2023 | 10:00 - 11:00 (WEST)

Event format 數位

Event delivery language Swedish

Event type 會議

Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Circle of Trust, en serie av Microsoft Sverige som riktar ljuset mot digitalisering, cybersäkerhet och regelefterlevnad. I det här avsnittet, "Säkerhet i en digital värld: Teknik, Geopolitik och Juridik", sätter vi fokus på cyberhot – en fråga som har blivit brännande aktuell för både verksamheter och samhället i stort. Vi kommer att diskutera den snabba utveckling vi ser globalt, där geopolitik, föränderliga hotlandskap och uppdaterade regler och lagar spelar en central roll i hur vi som verksamheter behöver agera och anpassar oss. Vår värdinna för avsnittet, Sandra Elvin, National Security Officer hos Microsoft, kommer att leda oss genom en fascinerande diskussion som sträcker sig från geopolitikens inverkan på cyberbrottslighet till de verkliga hoten och försvarsstrategierna i den digitala världen.Vi är glada att välkomna Carolina Vendil Pallin, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, som kommer att dela med sig av sin expertis om hur geopolitiken är en integrerad del av cyberbrottsligheten och hur cyberarenan ständigt förändras utifrån politik och taktik.Dessutom kommer Stefan Schörling, säkerhetsrådgivare hos Onevinn, och Jesper Kråkhede, Security Architect hos Microsoft, att ta oss med bakom kulisserna och dela med sig av hur hoten ser ut i verkligheten, vad som sker när ett intrång sker och de kommer att belysa viktiga strategier för att förebygga, hindra och hantera cyberintrång, samt dela med sig av sina erfarenheter från det som kom att kallas för Storm 0558-incidenten i media.Olof Eilertsson, Seniorkonsult inom Informationssäkerhet hos Atea, kommer att rikta fokus mot hur ny lagstiftning inte bara skärper kraven utan också bidrar till klarhet kring hur resiliens eller motståndskraft bör byggas upp. Med NIS2-direktivet som utgångspunkt kommer Olof att hjälpa oss att bättre förstå hur detta EU-direktiv kommer att påverka så många som 20 000 organisationer i Sverige, över både privat och offentlig sektor, i det gemensamma arbetet att stärka det digitala försvaret inom unionen. Circle of Trust erbjuder en unik plattform för att utforska, diskutera och nätverka kring de mest akuta digitala säkerhetsfrågorna vi står inför idag. Missa inte chansen att bli en del av detta och få värdefulla insikter från branschexperter som hjälper oss att navigera genom det komplexa digitala säkerhetslandskapet. Välkommen till en givande och upplysande session i Circle of Trust!

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

日期和時間

12/11/2023 | 11:00 (AST) - 12/12/2023 | 13:10 (AST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft Security Virtual Training Day: Protect Data and Mitigate Risk

日期和時間

12/11/2023 | 12:00 (AEST) - 12/12/2023 | 14:40 (AEST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft 365 Virtual Training Day: Microsoft Teams Phone

日期和時間

12/11/2023 | 12:00 - 16:00 (EST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft Security Virtual Training Day: Defend Against Threats and Secure Cloud Environments

日期和時間

12/11/2023 | 12:00 (EST) - 12/12/2023 | 14:00 (EST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft Security Virtual Training Day: Defend Against Threats and Secure Cloud Environments

日期和時間

12/11/2023 | 14:00 (WEST) - 12/12/2023 | 16:00 (WEST)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft 365 Virtual Training Day: Fundamentals

日期和時間

12/11/2023 | 14:00 (GMT) - 12/12/2023 | 16:05 (GMT)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

日期和時間

12/11/2023 | 14:30 (ART) - 12/12/2023 | 16:30 (ART)

Event format 數位

Event type 訓練

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

日期和時間

12/11/2023 | 14:30 (BRT) - 12/12/2023 | 16:40 (BRT)

Event format 數位

Event type 訓練

日期和時間

DEC 11-12, 2023

09:00 - 11:15 (KST)

Microsoft Security Virtual Training Day: 보안, 규정 준수, ID 기본 사항

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals, Developers

日期和時間

11-12 DEC 2023

09:00 - 11:10 (IST)

Microsoft 365 Virtual Training Day: Enable Hybrid Work with Microsoft Teams

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : IT Professionals

日期和時間

2023 DEC 11-12

09:30 - 12:15 (JST)

Microsoft Security Virtual Training Day: セキュリティ、コンプライアンス、ID の基礎

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

09:30 - 11:40 (CST)

Microsoft 365 虛擬培訓日:使用 Microsoft Teams 進行混合辦公

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : IT Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

10:00 - 12:00 (SST)

Microsoft 365 Virtual Training Day: Fundamentals

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

10:00 - 12:15 (ICTT)

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

10:00 - 12:20 (EET)

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

日期和時間

DEC 11, 2023

10:00 - 11:00 (WEST)

Circle of Trust - Säkerhet i en digital värld: Teknik, Geopolitik och Juridik

Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Circle of Trust, en serie av Microsoft Sverige som riktar ljuset mot digitalisering, cybersäkerhet och regelefterlevnad. I det här avsnittet, "Säkerhet i en digital värld: Teknik, Geopolitik och Juridik", sätter vi fokus på cyberhot – en fråga som har blivit brännande aktuell för både verksamheter och samhället i stort. Vi kommer att diskutera den snabba utveckling vi ser globalt, där geopolitik, föränderliga hotlandskap och uppdaterade regler och lagar spelar en central roll i hur vi som verksamheter behöver agera och anpassar oss. Vår värdinna för avsnittet, Sandra Elvin, National Security Officer hos Microsoft, kommer att leda oss genom en fascinerande diskussion som sträcker sig från geopolitikens inverkan på cyberbrottslighet till de verkliga hoten och försvarsstrategierna i den digitala världen.Vi är glada att välkomna Carolina Vendil Pallin, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, som kommer att dela med sig av sin expertis om hur geopolitiken är en integrerad del av cyberbrottsligheten och hur cyberarenan ständigt förändras utifrån politik och taktik.Dessutom kommer Stefan Schörling, säkerhetsrådgivare hos Onevinn, och Jesper Kråkhede, Security Architect hos Microsoft, att ta oss med bakom kulisserna och dela med sig av hur hoten ser ut i verkligheten, vad som sker när ett intrång sker och de kommer att belysa viktiga strategier för att förebygga, hindra och hantera cyberintrång, samt dela med sig av sina erfarenheter från det som kom att kallas för Storm 0558-incidenten i media.Olof Eilertsson, Seniorkonsult inom Informationssäkerhet hos Atea, kommer att rikta fokus mot hur ny lagstiftning inte bara skärper kraven utan också bidrar till klarhet kring hur resiliens eller motståndskraft bör byggas upp. Med NIS2-direktivet som utgångspunkt kommer Olof att hjälpa oss att bättre förstå hur detta EU-direktiv kommer att påverka så många som 20 000 organisationer i Sverige, över både privat och offentlig sektor, i det gemensamma arbetet att stärka det digitala försvaret inom unionen. Circle of Trust erbjuder en unik plattform för att utforska, diskutera och nätverka kring de mest akuta digitala säkerhetsfrågorna vi står inför idag. Missa inte chansen att bli en del av detta och få värdefulla insikter från branschexperter som hjälper oss att navigera genom det komplexa digitala säkerhetslandskapet. Välkommen till en givande och upplysande session i Circle of Trust!

Event format 數位

Event delivery language Swedish

alt= 會議

Audience : Business Professionals, IT Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

11:00 - 13:10 (AST)

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

12:00 - 14:40 (AEST)

Microsoft Security Virtual Training Day: Protect Data and Mitigate Risk

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

日期和時間

DEC 11, 2023

12:00 - 16:00 (EST)

Microsoft 365 Virtual Training Day: Microsoft Teams Phone

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals, IT Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

12:00 - 14:00 (EST)

Microsoft Security Virtual Training Day: Defend Against Threats and Secure Cloud Environments

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

14:00 - 16:00 (WEST)

Microsoft Security Virtual Training Day: Defend Against Threats and Secure Cloud Environments

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals, IT Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

14:00 - 16:05 (GMT)

Microsoft 365 Virtual Training Day: Fundamentals

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

14:30 - 16:30 (ART)

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

日期和時間

DEC 11-12, 2023

14:30 - 16:40 (BRT)

Microsoft Security Virtual Training Day: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Event format 數位

alt= 訓練

Audience : Business Professionals

EventsCatalog-Microsoft365